ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Επωνυμία: Novel Tradition Foods Ι.Κ.Ε.

 

Έδρα: Δήμος Αθηναίων

Διεύθυνση: Δημητρίου Σούτσου 39, Αθήνα, 115 21

 

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 133860601000

 

Εταιρικό Κεφάλαιο: €50.000 διαιρούμενο σε 500 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστο

Εξωκεφαλαιακές Εισφορές: 90 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστο

 

Εταίροι:

  • Θεόδωρος Σκυλακάκης του Στεφάνου, Μαλακάση 5, Ψυχικό (κεφαλαιακή εισφορά)

  • Θεόδωρος Σκυλακάκης του Γεωργίου, Νεαπόλεως 41, Αμαρούσιο (κεφαλαιακή εισφορά)

  • Μαρία Σκυλακάκη του Γεωργίου, Δήμητρος 13, Αγία Παρασκευή (κεφαλαιακή εισφορά)

  • Novel SK Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Δημητρίου Σούτσου 39, Αθήνα (κεφαλαιακή εισφορά)

  • Αλέξανδρος Λιβάς, Αγ. Γεωργίου 11, Νέο Ψυχικό (εξωκεφαλαιακή εισφορά)

  • Ανδρέας Οικονόμου, Γαμβέττα 93α, Θεσσαλονίκη (εξωκεφαλαιακή εισφορά)

  • Αγάπη-Σαϊπρέμα Καραπάνου, Ειρήνης 36Α, Ραφήνα (εξωκεφαλαιακή εισφορά)

 

Διαχειριστής & Νόμιμος Εκπρόσωπος:

  • Θεόδωρος Σκυλακάκης του Στεφάνου

Ισολογισμοί: 2015, 2016

 

© 2017 by Novel Tradition Foods.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon